CAB igualdad

Konpromisoa genero-berdintasunarekin

COMPROMISO DEL CCASA CON LA IGUALDAD DE GÉNERO EUS

Arabako Kalkulu Gunearen (AKGSA) zuzendaritzak oraintsu egin eta onartu duen Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako I. Foru Planaren ondorioz bere gain hartu dituen konpromisoetako bat da Berdintasuna planaren jardueraren ildo estrategikotzat hartzea, hori dena, Arabako Foru Aldundiak abian jarri duen Berdintasunerako III. Foru Planaren barruan.

 

AKGSAren Genero Berdintasunerako I. Foru Planak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna modu eraginkorrean sartzeko jardunbideak jasotzen ditu. Prozesu etengabea eta parte hartzailea dela uste dugu, zeinetan AKGSAko pertsona guztiok dugun zer irabazi. Era berean, prozesu horretan planean jasotako jardunen sistematizazioa eta iraunkortasuna lortu nahi dira, benetako berdintasuna lortze aldera.

 

Horren guztiaren ondorioz, AKGSAk bere giza taldea kudeatzen du honakoak sustatzeko: aukera berdintasuna, lan, familia eta norbere bizitza uztartzea, lan egonkortasuna eta laneko arriskuen prebentzioa.