CAB igualdad

Konpromisoa genero-berdintasunarekin

II plan de igualdad

Autonomia-erkidegoen II. Berdintasun Plana neurri ebaluagarrien multzo ordenatu bat da, erakundearen berdintasun-egoeraren diagnostikoa egin ondoren hartutakoa.

 

Berdintasun Plana deskargatu (PDF)

 

Hauek dira emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko enpresak hartzen dituen konpromisoak. Konpromiso horiek, aldez aurretik egindako egoeraren diagnostikotik eratorritakoak, datozen 4 urteetan garatu beharreko jardun-arloetan, helburuetan eta neurrietan agertzen dira.

 

 

1. Arloa - Kudeaketa-eredua

 

1. helburua: emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Plana hedatzeko behar diren egiturak izatea

2. helburua: Berdintasunerako Plana planifikatzea eta ebaluatzea

3. helburua:Erakundearen emakumeen eta gizonen berdintasunerako estrategia jakinaraztea barruko eta kanpoko arloei

 

 

 

 

2. Arloa - Sarbidea, prestakuntza eta sustapena

 

1. helburua: Sarbide-, prestakuntza- eta sustapen-prozesuetako fase bakoitzean sexuaren arabera eguneratutako estatistikak izatea

2. helburua: Emakume gehiago erakartzea

3. helburua: Berdintasunezko lan-poltsak izatea

4. helburua: Enpresan sartzen diren emakumeen eta gizonen kopurua orekatzea, batez ere ordezkaritza txikia duten emakumeen lanpostuetan

5. helburua: Berdintasun-irizpideen araberako harrerak egitea

6. helburua: Parte-hartzean eta irakaskuntzan berdintasun-irizpideen araberako barne-prestakuntza garatzea

7. helburua: Emakumeen eta gizonen kopurua orekatzea erantzukizun-postuetan, unitate fokaletan eta proiektu-buruetan

8. helburua: Emakumezko langileek barne-sustapenetan berdintasun-irizpideak aplikatzeari buruz duten pertzepzioa hobetzea

 

 

 

 

3. Arloa - Lanbide-sailkapena, ordainsariak eta ordainsari-auditoretzak

 

1. helburua: Lanbide-sailkapen berdinzalea, neutroa eta genero-joerarik gabea izatea

2. helburua: Ordainsarien erregistroa izatea, sexuaren arabera

 

 

 

 

4. Arloa - Erantzukidetasun pertsonala, familiakoa eta lanekoa

 

1. helburua: Erakundeko langileen eskubideen eta kontziliazio-neurrien genero-eragina ebaluatzea

2. helburua: Erakundearen bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa bateragarri egiten laguntzea

3. helburua: Kontziliazio-neurrien harrera-mailaren aldea murriztea langileen artean

 

 

 

 

5. Arloa - Lan-osasuna, sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena o

 

1. helburua: Langileen aurkako sexu-jazarpeneko eta sexuan oinarritutako jazarpeneko egoerak prebenitzea eta artatzea

2. helburua: Genero-ikuspegia txertatzea laneko arriskuen prebentziorako planean

 

 

 

 

6. Arloa - Antolaketa-kultura

 

1. helburua: Erakunde-kulturaren diagnostikoan sakontzea, berdintasun-irizpideen arabera

2. helburua: Enpresan berdintasunezko komunikazioa egitea

3. helburua: Emakumeen eta gizonen berdintasunarekiko sentsibilizatzea

4. helburua: Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko prestakuntza ematea, lanpostu bakoitzaren eginkizunen esparruan

 

 

 

 

7. Arloa - Zerbitzuak, bezeroak eta hornikuntza

 

1. helburura: Erakunde hornitzaileen artean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea

 

 

 

 

8. Arloa - Gizartea eta aliantzak

 

1. helburua: Berdintasunaren aldeko foroetan eta sareetan parte hartzea

2. helburua: Berdintasun-plana duten sektoreko enpresekin aliantzak sortzea eta ezagutza partekatzea

3. helburua: Emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko erakundeekin lankidetzan aritzea

 

 

 

Berdintasun Plana deskargatu (PDF)